Cîteva mențiuni

Rugăm editurile și revistele să își actualizeze site-urile și conținutul periodic, cele care nu au site, reamintim anul în care ne aflăm: 2017. 

Unele edituri nu au nici măcar o adresă de email!

NU sîntem responsabile pentru:

    • update-urile care NU sînt făcute de reviste/ edituri,
    • erorile din conținutul articolelor,
    • conținutul care nu poate fi accesat.

Harta Egalității este un proiect care se susține prin muncă voluntară.

Harta Egalității NU este un proiect finanțat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *